Ta Nuốt Tinh Nữ Thần Chi Ôm Được Mỹ Nhân Về

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ngã Đích Thôn Tinh Nữ Thần Chi Bão Đắc Mỹ Nhân Quy
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 我的吞精女神之抱得美人归

Tác giả: Trúc の Linh (竹の铃)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment