Ngã Não Trung Hữu Hảo Cảm Độ Hệ Thống

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Ta Trong Đầu Có Hảo Cảm Độ Hệ Thống
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tu Chỉnh Bản (C036)
Tên tiếng trung: 我脑中有好感度系统

Tác giả: Lvshi520
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

37 thoughts on “Ngã Não Trung Hữu Hảo Cảm Độ Hệ Thống

Add Comment