Ta Yêu Loli

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Sắc Hiệp Viện
Convert: Sắc Hiệp Viện

Ebook: Aiki sora

Nội dung: Xem rồi biết. Gồm các truyện:

– Yêu Say Đắm Tiểu Lỵ Nhi
– Thiên Sứ Không Ngủ Đô Thị
– Lão Bà Hai Cái Biểu Muội
– Lão Bà Hai Cái Biểu Muội Phần Tiếp Theo
– Tỷ Muội Thiên Bất Lương Giáo Sư Chi Sung Sướng Cuộc Sống
– Của Ta Laury Bạn Gái
– Laury Đêm Nay Lưu Lại
– Diễm Nô Thiên Hương Truyền
– Song Tinh Tình Duyên
– Nô Lệ Tiểu Muội Muội Dưỡng Thành Kế Hoạch
– Bị Ta Nuôi Tại Gian Phòng Tiểu Laury
– Ta Và Muội Muội Ta Văn Văn

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ta Yêu Loli
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment