Phong Vũ Tình Duyến

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Truyện (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên | Chín Thúc Lâm Cười Trời | 九叔林笑天 #Lâm Tiếu Thiên | Lâm Cười Trời | 林笑天

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :