Tử Thần Chi Địa Ngục Trở Về

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Tiểu Trư Nhi | Con Heo Nhỏ | 小猪儿 | Tiểu Trư | 小猪 | Huy | 辉

Đồng Nhân - Cải Biên : Bleach | Tử Thần

Tags :