Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Ba Mươi Hai Biến | Ba Mươi Hai Thay Đổi | Tam Thập Nhị Biến | 三十二变

Đồng Nhân - Cải Biên : Tam Quốc Diễn Nghĩa | Tam Quốc Chí

Tags :