Vẻ Đẹp Của Ta Tươi Đẹp Hiệu Trưởng Mụ Mụ

Tình trạng: Nguyên Bản (C120)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Tâm 慯 Di Hám | Tâm 慯 Tiếc Nuối | Đau Lòng Tiếc Nuối | 心慯遗憾 | Biohazrd

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Liệt Hỏa Phượng Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C004-7-4) + Nhân Vật Chí (C003-6) + Vũ Lan Thiên (C005) + Cường Hóa Bản (C009) + Cường Hóa Cải Biên Bản (C009) + Ngoại Thiên (C006-2) + Ngoại Thiên (C001)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Huyễn Tưởng | Ảo Tưởng | 幻想

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :