Kỵ Sỹ Huyết Mạch

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Huyết San Hô | 血珊瑚

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :