Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu

Tình trạng: Dị Bản (C084-1) + Ngoại Thiên (C008) + Ngoại Thiên (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hoa Chìm | Vfgg2008

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Liệt Hỏa Phượng Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C004-6-11) + Nhân Vật Chí (C002-10) + Vũ Lan Thiên (C003-2) + Cường Hóa Bản (C009) + Cường Hóa Cải Biên Bản (C009) + Ngoại Thiên (C006-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Huyễn Tưởng | Ảo Tưởng | 幻想

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :