Liệt Hỏa Phượng Hoàng

Tình trạng: Nguyên Bản (C004-7-4) + Nhân Vật Chí (C003-6) + Vũ Lan Thiên (C005) + Cường Hóa Bản (C009) + Cường Hóa Cải Biên Bản (C009) + Ngoại Thiên (C006-2) + Ngoại Thiên (C001)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Huyễn Tưởng | Ảo Tưởng | 幻想

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Sáng Thế Kỷ Tiền Truyện: Đỉnh Băng Ma Yêu

Tình trạng: Dị Bản (C084-1) + Ngoại Thiên (C008) + Ngoại Thiên (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hoa Chìm | Vfgg2008

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :