Tam Cung Lục Viện Đích Truyện Thuyết

Tình trạng: Nguyên Bản (C085)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Thiên Nhất Sinh Thủy | Thiên Nhất Nước Lã | Ngày Cả Đời Nước | 天一生水 | Mạc Đạo Bất Tiêu Hồn | Mạc Nói Không Mất Hồn | 莫道不销魂

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :