Công Ty Hành Trình (Sửa Phiên Bản Vip)

Tình trạng: Nguyên Bản (C010-2)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Xuất Môn Đái Đao Bất Đái Nữu | Ra Cửa Đeo Đao Không Mang Theo Nàng | Đi Ra Ngoài Đeo Đao Không Mang Theo Little Girl | 出门带刀不带妞 | Cs6596119

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Giang Sơn Vân La

Tình trạng: Bản Cũ (C001) + Nguyên Bản (Q05 C005) + Cải Biên (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên | Chín Thúc Lâm Cười Trời | 九叔林笑天Nhật Phách Thiên Hạ | Ngày Phách Thiên Hạ | 日霸天下

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :