Xanh Biếc Uyển Tâm Cung

Tình trạng: Nguyên Bản (C044) + Đồng Nhân Thiên (C011) + Tiếp Theo (C045-C077) + Tiếp Theo (C045-F) + Ngoại Truyện (C02)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bất Tử Điểu | Không Chết Điểu | 不死鸟 | aaabbbcde #Linh Lung Dẫn | Lả Lướt Dẫn | 玲珑引

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :