Hoàng Họa (Trùng Tu Bản)

Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C022) + Dị Bản (C003 – Q05 C049)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #fumuqianfan4 #Kim Ngân Yêu Đồng | Vàng Bạc Yêu Đồng | 金银妖瞳 #Qzy915

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :