Tận Thế Bên Trong Đích Mẫu Tử

Tình trạng: Nguyên Bản (C028) + Tăng Cường Bản (C002)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Lâm Thiểu Bạo Quân | 林少暴君 | Hứa Tiên Viết Quá Xà | Cho Phép Tiên Viết Quá Xà | 许仙曰过蛇

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Vân Biệt Truyện

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Gia Cường Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Sói Thái Lang | Lang Thái Lang | Lang Quá Lang | 狼太郎 | Loạn Mã | Loạn Voi Ma Mút | 乱犸

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Triệu Hoán Vạn Tuế (Điên Cuồng Nạp Liệu Bản)

Tình trạng: Nguyên Bản (C030) + Tu Chỉnh Bản (C009)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Bỉ Tư Luận Đàn | So Tư Luận Đàn | 比思論壇 | Shilinlee

Đồng Nhân - Cải Biên : #Triệu Hoán Vạn Tuế

Tags :