Hác Thúc Cùng Nữ Nhân Của Hắn

Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (Q03 C003) + Đặc Biệt Thiên (F) + Dị Bản (C023) + Tục (F) + Hậu Truyện (F) + Dị Bản Ngoại Thiên (Q02 C010)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cửa Tây Hai Quan Nhân | Tây Môn Nhị Quan Nhân | 西门二官人Laohuozi789Lâu Vũ Mà Khinh | Cửu Vũ Nhi Khỉ | 久舞而绮Thiên Đường Nam Căn | 天堂男根

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :