Nghịch Luân Hoàng Giả

Tình trạng: Nguyên Bản (C245)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thập Cửu Dạ | Chín Mươi Chín Đêm | 99 Dạ | 99 Đêm | 九十九夜 | Sky08

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Khí Tiết Tuổi Già Khó Giữ Được Mẹ

Tình trạng: Nguyên Bản (061)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Hắc Ám Đích Thủ Hộ Giả | Bóng Tối Người Bảo Vệ | 黑暗的守护者

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :