Nghịch Luân Hoàng Giả

Tình trạng: Nguyên Bản (C170)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Cửu Thập Cửu Dạ | Chín Mươi Chín Đêm | 99 Dạ | 99 Đêm | 九十九夜 | Sky08

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Cuồng Đế Bách Mỹ Duyến

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Sấu Bất Liễu | Gầy Không Được | 瘦不了

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :