Từ Đôrêmon Bắt Đầu

Tình trạng: Nguyên Bản (C080)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hắc

Đồng Nhân - Cải Biên : DoraemonĐấu Phá Thương KhungHighschool Of The Dead | Học Viên Lặng Yên Bày Ra Lục

Tags :