Cuồng Đế Bách Mỹ Duyến

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Sấu Bất Liễu | Gầy Không Được | 瘦不了

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Vô Hạn Chi Toàn Vương

Tình trạng: Nguyên Bản (C1183)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Bất Tử Chi Nhân | Không Chết Người | 不死之人

Đồng Nhân - Cải Biên : Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ | Magic Mobile Phone | 魔幻手机Hoàn Châu Công Chúa | Hoàn Châu Các CácShana oh Yoshitsune | Thiếu Niên Vương

Tags :