Trọng Sinh Quỷ Tình Chi Ta Là Ai

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Hồng Trần Tiếu Tiếu Sinh | Hồng Trần Cười Cười Sinh | 红尘笑笑生Sở Sinh Cuồng Ca | 楚生狂歌

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :

Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Chó

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : Bì Bì Hà Ngã Môn Tẩu | Da Da Tôm Chúng Ta Đi | 皮皮虾我们走 | Thứ Ao | Đâm Lõm | 刺凹Tế Khứu Sắc Vi | Mảnh Ngửi Hoa Tường Vi | 细嗅蔷薇

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :