Giang Sơn Vân La

Tình trạng: Bản Cũ (C001) + Nguyên Bản (Q010 C001) + Cải Biên Bản (C002) + Ngoại Thiên (C001)
Nội dung: Mời đạo hữu tu luyện rồi biết!

Tông Sư : #Cửu Thúc Lâm Tiếu Thiên | Chín Thúc Lâm Cười Trời | 九叔林笑天 #Nhật Phách Thiên Hạ | Ngày Phách Thiên Hạ | 日霸天下

Đồng Nhân - Cải Biên : Chưa Cập Nhật

Tags :