Tam Phu Tứ Thiếp

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Yên Vũ Huyền
Text: 
Convert: 

Ebook: 

Nội dung: Một khi xuyên qua nàng trở thành hộ bộ thượng thư nữ nhi, còn chưa cùng cha mới gặp mặt liền bị hoa lệ lộng lẫy ám sát.

Còn hảo phúc lớn mạng lớn bị thần bí nhân vật cứu, lại từ đó đi trên con đường “không lối về”.

Có thể kiếm tiền mua bán cũng có nàng, mở quán rượu, đào mỏ vàng, liền vì nuôi sống hậu viện một nhà già trẻ.

Chính là này đó người cư nhiên vẫn là không thỏa mãn tổng là tìm nàng phiền toái.

Này là một hạng gian khổ mà trác tuyệt trường kỳ đấu tranh, nàng đứng tại tử cấm đỉnh ngửa mặt lên trời thét dài: ta muốn dạy lại chồng con!

Lão hổ không phát uy liền xem nàng như bệnh miêu sao?

Chính là kết quả… 1 2 3 4 5 6 7… Đào Vũ Yên tại các vị mỹ nam bao vây rồi, đôi tay nắm bắt lỗ tai ngồi ở trên mặt đất: “Ta không dám nữa đâu !”

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment