Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 三国之暴君颜良

Tác giả: Hãm Trận Đô Úy (陷阵都尉)
Text: Gautruc01 (Tàng Thư Viện)
Convert: Gautruc01, P03ttmt

Ebook: P03ttmt

Nội dungHiện đại tiểu nhân vật xuyên qua thành Nhan Lương, cái kia tam quốc đệ nhất con ma đen đủi.

Lúc này giữa lúc trận chiến Quan Độ, Bạch Mã ngoài thành, Quan Vũ kéo Thanh Long đao, cưỡi Xích Thố Mã, chính hướng về hắn gào thét mà tới.

Bi kịch Nhan Lương, không chỉ muốn né qua Quan nhị gia cái kia tiêu hồn một đao, còn muốn tại đây quần hùng tranh bá thời đại, thành tựu một phen Bạo Quân chi nghiệp.

Tào Tháo: Người trong thiên hạ đều mắng ta tàn bạo, mãi đến tận Nhan Lương xuất hiện, bọn họ mới biết ta có cỡ nào ôn nhu.

Lưu Bị: Ta lấy nhân nghĩa đối xử các ngươi, các ngươi nhưng vì sao dồn dập nhờ vả tàn bạo Nhan Lương? Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu!

Tôn Quyền: Đoạt ta tẩu, lướt ta muội, tên côn đồ Nhan Lương, ta với ngươi không đội trời chung!

Đại Kiều: Lớn mật Nhan Lương, yên dám đối với tỉ muội ta như vậy thô bạo ~~

Nhan Lương cười gằn: Bạo Quân minh quân, hậu thế tự có định luận, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lũ ngụy quân tử, tất cả im miệng cho ta đi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment