Tam Quốc Diễm Hành Bị Vong Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tam Quốc Diễm Đi Bản Ghi Nhớ
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C017)
Tên tiếng trung: 三国艳行备忘录

Tác giả: Phi Thiên 2008 (飞天2008)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Ta, một quốc gia tỉ mỉ bồi dưỡng siêu cấp nam sắc gián điệp, tại một lần cổ quái trong lúc nổ tung tiến vào thời Tam quốc.

Người không phong lưu uổng thiếu niên, ta muốn nhân cơ hội này, thi thố tài năng, thu hết Tam quốc mỹ nữ tại trong ngực.

Theo Điêu Thiền đến đại Kiều tiểu Kiều, theo hoàng đế hậu cung đến ngụy thục ngô phi tử, đều muốn bị ta tuấn lãng ngoại hình, tiêu sái ăn nói, tuyệt đỉnh võ công, Vô Địch trí tuệ chỗ thuyết phục, cam tâm thần phục với của ta gấm giường…

Ta đem trở thành Tam quốc niên đại, nhất thống giang hồ phượng còn sào cùng Thiên Địa hội hai đại tổ chức duy nhất đứng đầu, lại để cho thiên hạ anh hùng cho ta khom lưng…

Nhưng là, ta vĩnh viễn đô không thể tưởng được gặp phải sẽ là một cái dạng gì kết cục, tại Lữ Bố cướp đi sách nhỏ ở bên trong ghi lại lấy trở lại thế kỷ hai mươi mốt phương pháp.

Rốt cục có một ngày, ta dùng tnt thuốc nổ, nổ nát này Đạo Thần bí cửa kim loại —— nhất làm cho người khó có thể tin kết quả xuất hiện…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tam Quốc Diễm Hành Bị Vong Lục
Xếp hạng: 7/10 (2 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Tam Quốc Diễm Hành Bị Vong Lục

Add Comment