Tam Quốc Ngưu Nhân Phụ Thân Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 三国牛人附身记

Tác giả: Mã Khả · Ba La (马可·菠萝)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Triệu Vân đã vượt qua — chiến thần; Chu Du đã vượt qua — nhà âm nhạc; Khổng Minh đã vượt qua — nhà phát minh; Trương Tùng đã vượt qua — trí nhớ chi Vương; Hoa Đà đã vượt qua — thần y; Tả Từ đã vượt qua — Thần Tiên ah!

Trương Thiên Hữu, một cái cùng khổ học sinh cấp 3, bị phần đông Tam quốc Ngưu Nhân nhập vào thân về sau, hắn trâu rồi.

Quyển sách không có gì chiều sâu cùng nội hàm, chỉ cầu một cái nhẹ nhõm sảng khoái, quá chọn đâm độc giả cũng đừng có nhìn, cám ơn.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tam Quốc Ngưu Nhân Phụ Thân Ký
Xếp hạng: 10/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment