Tam Quốc Vô Song Tiểu Binh Thôi Miên Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C023)
Tên tiếng trung: 三国无双小兵催眠传

Tác giả: Chính Nghĩa Đích Thôi Miên (正义的催眠)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tam Quốc Vô Song Tiểu Binh Thôi Miên Truyện
Xếp hạng: 6.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Tam Quốc Vô Song Tiểu Binh Thôi Miên Truyện

Add Comment