Tầm Tần Tiêu Dao Săn Mỹ Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tìm Tần Tiêu Dao Săn Mỹ Ký
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: 
Text: Nguoi Langbat
Convert: Sắc Hiệp Viện, Quichim Wa

Ebook: 

Nội dung: 《 Đại Đường Song Long Truyện 》 cải biên YY tiểu thuyết có rất nhiều, Hoàng đại sư một bộ khác mãnh liệt 《 Tầm Tần Ký 》 cải biên cũng rất nhiều.

《 Tầm Tần Ký 》 trung nhiều thiếu nữ tử không chỉ có không có tốt quy túc, càng nhiều hơn chính là hồng nhan bạc mệnh.

Tần Thủy Hoàng vì sao nhất định phải trở thành bạo quân, mà không thể trở thành một cái nhân quân?

Thay đổi Tầm Tần Ký, đây là thuộc loại của ta ảo tưởng, cũng là thực hiện tâm một người trong tốt đẹp mộng.

Ta tiêu dao, ta tìm tần! Hết thảy đều ở 《 Tầm Tần Tiêu Dao Săn Mỹ Ký 》!

Quyển sách là YY thêm ngựa đực tiểu thuyết, không vui chớ tiến.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tầm Tần Tiêu Dao Săn Mỹ Ký
Xếp hạng: 4.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

Add Comment