Tán Hoa Thiên Nữ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lạc Dục Thiên âm
Rời Dục Thiên Âm

Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 散花天女

Tác giả: Tím Phòng Ma Luyến (紫屋魔恋)
Text: Chanwa
Convert: Chanwa

Ebook: Sắc Lang, Aiki Sora, Ác Ma

Nội dung: Vì tàng bảo đồ, Hổ Môn Tam Sát sát lên trạch thiên cư, dục đoạt Nam Cung thế gia, vốn là mười cầm chín yên ổn cường lỗ cướp bóc, lại đụng với Nam Cung Tuyết Tiên sư phụ – Diệu Tuyết chân nhân trợ trận, nhưng từng trên giang hồ làm cho tặc người văn chi tang đảm Diệu Tuyết chân nhân, rõ ràng tại hổ môn ba sát thứ nhất chung ra một chưởng hạ lạc: hạ xuống bại?!

Nam Cung Tuyết Tiên vịn huề sư phụ trốn khỏi chiến trường, lại đụng với một đôi ý tưởng không ngờ giang hồ cố nhân, mà từ bọn hắn trong miệng, biết được Diệu Tuyết chân nhân chỗ trung đúng là tà đạo võ công 「 Mười Đạo Diệt Nguyên Quyết 」, biến mất hơn mười năm tà đạo võ học lại hiện giang hồ, đem hưng khởi cái dạng gì gợn sóng?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Ảnh eBooks

Tán Hoa Thiên Nữ
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment