Tân Lam Nguyệt Ngoại Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mới Lam Nguyệt Truyền Ra Bên Ngoài
Tình trạng: Cải Biên Bản (F)
Tên tiếng trung: 新蓝月外传

Tác giả: Sơn Bản Yo-Kun (山本Yo-Kun)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Cải biên truyện Lam Nguyệt (蓝月).

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment