Tân Lam Nguyệt Ngoại Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mới Lam Nguyệt Truyền Ra Bên Ngoài
Tình trạng: Cải Biên Bản (F)
Tên tiếng trung: 新蓝月外传

Tác giả: Sơn Bản Yo-Kun (山本Yo-Kun)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Cải biên truyện Lam Nguyệt (蓝月).

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment