Tần Mạt Tranh Phách Chi Trọng Sinh Hạng Vũ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q03 C101)
Tên tiếng trung: 秦末争霸之重生项羽

Tác giả: Ngã Ái Mộ Dung Thục (我爱慕容淑)
Text: Nguoi Vo Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Volevominh

Nội dung: Hiện đại cao cấp thành phần tri thức Trình Dật ngoài ý muốn xuyên việt đến trước công nguyên 217 năm, Tần Thủy Hoàng ba mươi năm, trở thành năm gần mười lăm Hạng Vũ, xem hắn như thế nào tranh bá thiên hạ, phao tận Tần mạt mỹ nữ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tần Mạt Tranh Phách Chi Trọng Sinh Hạng Vũ
Xếp hạng: 8.7/10 (3 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Tần Mạt Tranh Phách Chi Trọng Sinh Hạng Vũ

Add Comment