Tận Thế Lãnh Chúa

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C641)
Tên tiếng trung: 末日领主

Tác giả: Buồn Ngủ Muốn Gối (想枕头的瞌睡)
Text: 
Convert: Kuden

Ebook: 

Nội dung: Trời long đất lở, sơn hà lật úp, thiên địa quy tắc dị biến, hết thảy đại biểu văn minh nhân loại thành thị đều bị phá hủy.

Đây là nhân loại tai nạn, cũng là loài người kỳ ngộ…

Ở tận thế bên trong kéo dài hơi tàn một năm lâu dài trình dương sống lại đến tận thế bắt đầu tận thế giáng lâm hai ngày trước, tận thế tất cả hướng đi một cái khác quỹ đạo.

Một toà tận thế bên trong mạnh mẽ nhất thành trì lặng yên dựng lên…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment