Tận Thế Quãng Đời Còn Lại

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Mạt Thế Dư Sinh
Mạt Đời Còn Sống

Tình trạng: Nguyên Bản (C030)
Tên tiếng trung: 末世余生

Tác giả: Mặc Lương (墨凉)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tận Thế Quãng Đời Còn Lại
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

3 thoughts on “Tận Thế Quãng Đời Còn Lại

Add Comment