Tần Thì Trăng Sáng Hồng Trần Lục

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Tần Thời Minh Nguyệt Hồng Trần Lục
Tình trạng: Nguyên Bản (Q04 C113)
Tên tiếng trung: 秦时明月红尘录

Tác giả: Hoàng Thành Đại Thiểu (黄城大少)
Text: 
Convert: 

Ebook: Duyệt Lam Thiên

Nội dung: Ô Giang mưu lợi bất chính lấy Sơn Hà, vi cứu Giai Nhân hiểm nhập lăng, không ngờ được lấy được Thánh Tâm Quyết, Tam Thanh Chân Khí Nhâm Đốc mạch.

Xuyên Việt Trọng Sinh vài năm trước, hết thảy đều là mới mở thủy, Vận Mệnh há lại thiên nhất định, nhưng xem Thiên Minh từ đầu nhảy!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tần Thì Trăng Sáng Hồng Trần Lục
Xếp hạng: 6/10 (2 đạo hữu đánh giá)

Add Comment