Tận Tình Đô Thị

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Yếu Liễu Theo Gió
Text: 
Convert: 

Ebook: ATVS

Nội dung: Nam dâm tâm nguyện là cái gì? Tài phú, mỹ nữ mà thôi!

Diêm vương tâm nguyện là cái gì? Ngượng ngùng, đồng dạng là tài phú, mỹ nữ!

Vấn đề ở chỗ nam dâm lòng của nguyện mới có thể chính mình hoàn thành, Diêm vương tâm nguyện không còn cách nào khác chính mình hoàn thành a!

Cho nên liền thành tựu hắn! Một cái bi kịch xuyên thấu tiểu Nam dâm, bởi vì diêm Vương đồng chí này nhất “Vĩ đại” lòng của nguyện, hết ý trở thành hắn tại dâm đang lúc đại lý, như vậy sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa đâu này? …

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment