Tân Vườn Trường Dâm Nhạc Đại Tác Phẩm Chiến

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 新校园淫乐大作战

Tác giả: Tiểu Hàn (小寒)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Mọi người khỏe, ta tên là Trần Vân, thị Ngân Nguyệt học viện nhất danh Lão Sư, am hiểu điều giáo bé gái, thích đùa bỡn ngự tỷ la lỵ nhân thê.

15 năm trước, ta mất đi bằng hữu tốt nhất, thương tâm muốn chết bước lên trở về nước đường.

Trở về nước sau, ta ý chí tiêu trầm một thời gian thật dài, cho đến đi tới Ngân Nguyệt học viện mới dần dần khá hơn.

Nhiều năm như vậy sân trường cuộc sống, đã sớm bả trong lòng những cái này hùng tâm tráng chí tiêu ma hầu như không còn, bây giờ chỉ cầu an an ổn ổn vượt qua còn sống.

Bất quá, số mạng luôn là để cho người ta ứng phó không kịp, chuyện xưa của ta cứ như vậy tại bình thản trong bắt đầu…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tân Vườn Trường Dâm Nhạc Đại Tác Phẩm Chiến
Xếp hạng: 9.9/10 (31 đạo hữu đánh giá)

2 thoughts on “Tân Vườn Trường Dâm Nhạc Đại Tác Phẩm Chiến

Add Comment