Tất Hắc Đích Linh Hồn Nhân Ngẫu

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Đen Nhánh Đích Linh Hồn Người Thỉnh Thoảng
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 漆黑的灵魂人偶

Tác giả: Vạn Niên Lão Mộc Trác (万年老木桌)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Tất Hắc Đích Linh Hồn Nhân Ngẫu
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

One thought on “Tất Hắc Đích Linh Hồn Nhân Ngẫu

Add Comment