Tây Môn Khánh Đế Tạo Vương Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C116)
Tên tiếng trung: 西门庆缔造王国

Tác giả: Thái Hồ Tiếu Tiếu Sinh (太湖笑笑生)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thê thiếp thành đàn Tây Môn Khánh, chuyển thế trở thành trong đó đệ tử.

May mắn kiếp trước trí nhớ vẫn còn, mang cùng người khác tình nhân cựu mộng đoàn tụ kiên định quyết tâm, hắn đau khổ tu luyện, bước lên lên trời xuống đất tu chân đường đi…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment