Thác Không Chi Thủy Nguyệt Mạt Ái

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Lỗi Vô Ích Nước Tháng Mạt Yêu
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (C006)
Tên tiếng trung: 错空之水月茉爱

Tác giả: Độc Cô Cầu Ái (独孤求爱)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Một hồi lão thiên gia vui đùa, một sai lầm thời không, một hồi tình yêu chiến tranh, làm cho nàng lâm vào mỗi người muốn đến chi lại muốn giết chi cục diện, hạnh phúc cách nàng lại gần lại xa, ở đâu mới được là nàng quy túc?

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment