Thải Hoa Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Hái Hoa Truyện
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 采花传

Tác giả: Cô Diệp (孤叶)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dungTặc, lại có thể gọi trộm, lại có thể coi chi vi ăn trộm.

Hái hoa tặc, một cái bao nhiêu “Đường hoàng” danh tự,

Ta gọi Lý Khí, là cái người xấu bại hoại, thì ra là cái loại nầy tương lai sẽ trở thành vi người xấu cái chủng loại kia người, theo ta có trí nhớ khởi đã bị ta mấy cái sư phụ nhốt tại một thứ tên là ẩn cốc địa phương tiến hành dự bị người xấu bồi dưỡng, theo bọn hắn nói, bọn họ là muốn đem ta biến thành đệ nhất thiên hạ ác nhân. 

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thải Hoa Truyện
Xếp hạng: 4/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment