Thần Cấp Tu Chân Nông Dân

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C444)
Tên tiếng trung: 神级修真农民

Tác giả: Từ Từ Thương Lam (徐徐苍蓝)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Hieu Tran

Nội dung: Chán ghét thành thị làm công sinh hoạt Lý Hướng Nam về tới quê quán tiểu sơn thôn gây dựng sự nghiệp đầu tư thất bại, tìm kiếm nguyên nhân lúc trong lúc vô tình phát hiện một kiện lúc nhỏ thời kì đem làm món đồ chơi vứt bỏ tàn phá Cổ Tháp.

Hắn lại không ngờ rằng, thần bí trong cổ tháp lại trấn áp lấy một gã âm hiểm giảo hoạt vạn tuổi già quỷ.

Vì thoát tháp mà ra, lão quỷ nghĩ hết biện pháp, truyền đạo pháp, thụ kỳ thuật, cuối cùng dụ sử Lý Hướng Nam đi đến một đầu tu chân không đường về.

Trồng linh cốc, dưỡng linh sủng, chơi linh quỷ, tu chân nông dân khoan thai sinh hoạt bức hoạ cuộn tròn từ từ mở ra…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Add Comment