Thần Điêu Kỳ Hiệp Chi Người Trong Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 神雕奇侠之天下人

Tác giả: Adams0740 (Adam)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark, Quichim Wa

Ebook: Dragondark, Aiki Sora

Nội dung: Viết tại quyển thủ nói: Bài này cải biên tự ngậm điếu thuốc đấu đích cóc 《Thần Điêu Chi Giang Sơn Mỹ Nhân》, do dó tỏ ý cảm ơn.

Trích dẫn nguyên văn nội dung vở kịch 20% hai bên, những bộ phận khác đều là nguyên sang.

Bài này còn đang duy trì liên tục canh tân ở bên trong, hi vọng đại gia nhiều hơn cổ động, nói thêm quý giá ý kiến.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải Biên của truyện Thần Điêu – Xạ Điêu

Thần Điêu Kỳ Hiệp Chi Người Trong Thiên Hạ
Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment