Thần Điêu Kỳ Hiệp Chi Người Trong Thiên Hạ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 神雕奇侠之天下人

Tác giả: Adams0740 (Adam)
Text: Dragondark
Convert: Dragondark, Quichim Wa

Ebook: Dragondark, Aiki Sora

Nội dung: Viết tại quyển thủ nói: Bài này cải biên tự ngậm điếu thuốc đấu đích cóc 《Thần Điêu Chi Giang Sơn Mỹ Nhân》, do dó tỏ ý cảm ơn.

Trích dẫn nguyên văn nội dung vở kịch 20% hai bên, những bộ phận khác đều là nguyên sang.

Bài này còn đang duy trì liên tục canh tân ở bên trong, hi vọng đại gia nhiều hơn cổ động, nói thêm quý giá ý kiến.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thần Điêu Kỳ Hiệp Chi Người Trong Thiên Hạ
Xếp hạng: 8/10 (1 đạo hữu đánh giá)

Add Comment