Thần Điêu Loại Tình Đế Dương Quá

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thần Điêu Tình Đế Dương Quá
Thần Điêu Vương Cung
Thần Điêu Chi Tình Đế Dương Quá
Tình trạng: Nguyên Bản (C072)
Tên tiếng trung: 神雕之情帝杨过
神雕王宫

Tác giả: Xuân Khí (春气)
Text: 
Convert: Nhguyen Nguyen

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng làm cho người ta sống chết tương hứa!

Dương Quá kế thừa phụ thân phong lưu tính cách, lại đủ một viên chung tình chi tâm, nhường vô số nữ tử tinh thần chán nản; làm một cái người hiện đại ý thức chiếm cứ Dương Quá thân thể, có một phân bi kịch vật cách điện tâm lý, lập chí cái Tiêu Dao tình thánh thì Dương Quá nhân sinh lại sẽ như thế nào đây?

Xem hãn nữ Lý Mạc Sầu như thế nào làm xong đẹp tình nhân, điêu ngoa Quách Phù vì sao làm nhu thuận thị tỳ, đơn thuần cô cô như thế nào thành bao che khuyết điểm lão bà, thông minh lanh lợi Hoàng Dung động là Dương môn nữ tướng, chưa vong Mục Niệm Từ…

Phấn khích nội dung nhất nhất hiện ra!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

One thought on “Thần Điêu Loại Tình Đế Dương Quá

Add Comment