Thần Điêu Quần Phương Phổ

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 神雕群芳谱

Tác giả: Hàn Lãnh Tình Thiên (寒冷晴天)
Text: Nguoi Langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang, Tinh Vi

Nội dung: Hắn đi vào Nam Tống những năm cuối, Tiểu Long Nữ thay sư phụ thu hắn đồ đệ, hắn trở thành Tiểu Long Nữ Sư Đệ…

Mà lại xem hắn như thế nào học hội tất cả chủng thần kỳ võ nghệ, như thế nào kết giao các lộ cao nhân, càng như thế nào đem trong Thần Điêu mỹ nữ nhét vào trong ngực.

Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái đô tướng từng cái xuất hiện, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm, Dịch Cân Kinh các loại đều hiện thân, còn chuyên môn vi Doãn Chí Bình an bài Quỳ Hoa Bảo Điển *_*

Không đồng dạng như vậy Thần Điêu, không đồng dạng như vậy Dương Quá…

Đặc biệt thanh minh: Quyển sách cực độ tà ác, biện sĩ không ai nhập.

Quyển sách là biết vui cười huynh nạp liệu phiên bản, về phần bỏ thêm bao nhiêu các vị chính mình xem đi.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thần Điêu Quần Phương Phổ
Xếp hạng: 9.5/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment