Thần Điêu Săn Dục Truyện

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả:  
Text:  
Convert: Kiếm Giới

Ebook: Aiki Sora

Nội dung: Truyện xảy ra khi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư, cùng hành trình liệp diễm của Dương Quá.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Thần Điêu – Xạ Điêu

Thần Điêu Săn Dục Truyện
Xếp hạng: 2/10 (4 đạo hữu đánh giá)

Add Comment