Thần Điêu Tinh Truyện – Tiểu Long Nữ Thiên

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: sis Mạc Ly (sis Không Ai Cách) (sis莫离)
Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Nhân nha liền cũng không biết, chính mình không có thể đoán trước. Một người vận mệnh a, đương nhiên cần nhờ mình phấn đấu. Nhưng là cũng lo lắng đến lịch sử hành trình.

Ta tuyệt đối không biết, ta làm một đồng nhân viết lách làm sao lại đến tiếp theo viết đâu này? Bài này đã được 《 Thần Điêu Tinh Truyện 》 nguyên tác giả Ẩn Cư Sĩ lão gia đồng ý.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Đồng nhân – Cải biên của truyện Thần Điêu – Xạ Điêu

Thần Điêu Tinh Truyện – Tiểu Long Nữ Thiên
Xếp hạng: 7.4/10 (28 đạo hữu đánh giá)

Add Comment