Thần Điêu Tinh Truyền

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Tục (F) + Tiền Truyện (F)
Tên tiếng trung: 神雕腥传

Tác giả: Ẩn Cư Sĩ (隐居士)
Đãng Thần (荡神)
Sis Mạc Ly (sis莫离)

Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Xem rồi biết. Có 2 bản:

Bản 1.0 gồm Gốc 06 quyển.

Bản 2.0 gồm Gốc 6 chương + Tục 2 chương + Tiền truyện 3 chương

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thần Điêu Tinh Truyền
Xếp hạng: 8/10 (5 đạo hữu đánh giá)

Add Comment