Thần Nhãn Tiểu Tử Sấm Đô Thị

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: Thấu Thị Thần Nhãn
Nhìn Thấu Mắt Thần
Mắt Thần Tiểu Tử Xông Đô Thị

Tình trạng: Nguyên Bản (C150)
Tên tiếng trung: 神眼小子闯都市 (透视神眼)

Tác giả: Dâm Đãng Thiên Hạ (淫荡天下)
Thủy Mạn Kim Sơn (水漫金山)

Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Đem làm ngươi đã có được một đôi thấu thị mắt, nhưng dùng nhìn thấu người khác quần áo thời điểm, ngươi hội sẽ như thế nào làm đâu này?

Tiểu Laury, thục phụ, tiếp viên hàng không, y tá muội muội, nhà giàu thiên kim hoa tỷ muội, nàng thủ tiết nhiều năm mẫu thân…

Tất cả đều không nói chơi, tại của ta {thần nhãn} trước mặt, ngươi mặc không mặc quần áo không sao cả.

Tâm động không bằng hành động, mọi người vào xem đem, muốn mỹ nữ rất đơn giản, “Trong sách đều có Nhan Như Ngọc” nha…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment