Thần Tiên Hôn Sau Đô Thị Sinh Hoạt

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 神仙的婚后都市生活

Tác giả: Đạo Đức Đạo Nhân (道德道人)
Text:  Nguoi langbat
Convert: Quichim Wa

Ebook: Chikusaki Shigou

Nội dungPhàm nhân mỗi ngày đều muốn công tác, Thần Tiên muốn hay không công tác? Đương nhiên muốn á…, Thần Tiên chỗ làm việc tựu là Thiên đình, công tác phạm vi tựu là Thiên đình cho ngươi làm gì, ngươi muốn đi làm cái gì, nếu như không làm sự tình mà nói đây chính là vi phạm luật trời đấy, đương nhiên đó là tại Thiên Giới rồi, mà một cái thần tiên hạ phàm lẫn vào đô thị đâu này?

Vậy cũng hứa tựu hoàn toàn không giống với lúc trước, hiện tại đến xem vị này Thần Tiên là như thế nào tại đô thị tiêu cực biếng nhác a.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment