Thần Tiên Phong Lưu Ký

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F) + Ngoại Thiên (F)
Tên tiếng trung: 神仙风流记

Tác giả: Loạn Đạn Yêu Ma (乱弹妖魔)
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thư viết thần tiên phong lưu vận sự.

háp lực vô biên tiểu dâm thần, du lịch đại lục, hắn sẽ làm cái gì sự?

Khẳng định không phải tầm thường sự?

Vai chính siêu cường —

Hắn đem lực chiến từng cái chủng tộc, từng cái thời không, từng cái địa giới đích kinh điển mỹ nữ.

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

4 thoughts on “Thần Tiên Phong Lưu Ký

Add Comment