Thần Ưng Đế Quốc

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (Q08 C034)
Tên tiếng trung: 神鹰帝国

Tác giả: Cửu Trọng Thiên (九重天) a1039948530
Text: Người Vô Danh
Convert: Quichim Wa

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Thiên Thần Cung, Càn Khôn Cung, Thông Thiên Cung, Thần Nữ Cung, Cửu Tiêu Cung, được xưng thiên hạ năm cung, là Long Chi đại lục ngũ đại Cự nhân, hùng cư một phương, phân đình chống lại…

Vũ Hoàng Vũ Vô Địch, đế quốc chi vương, võ giới chi hoàng, thần công cái thế, thiên hạ độc tôn…

Vũ Thiên Kiêu: thiên hạ mỹ nữ, ta mặc kệ hắn là ai…

Tấn Dương Vương Vũ Vô Địch chính là thần Ưng đế quốc duy nhất họ khác Vương, quan bái Đại tướng quân, quyền cao chức trọng, quyền nghiêng vua và dân, nhưng vị dưới một người, trên vạn người.

Nhưng chính là như vậy một vị Vương gia, dưới gối lại chỉ vẹn vẹn có đáng thương hai đứa con trai, mà con gái lại cao tới mười lăm cái, điển hình âm thịnh dương suy.

Một cái gió tuyết chi dạ, một vị mười hai tuổi thiếu niên đột nhiên đến tìm hiểu Tấn Dương ngọc phủ, tự xưng là Tấn Dương Vương nhi tử, sự xuất hiện của hắn, khiến cho toàn bộ Vũ gia gia tộc lâm vào hỗn loạn, do đó mở ra thần Ưng đế quốc quý tộc giai tầng xa xỉ dâm loạn…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thần Ưng Đế Quốc
Xếp hạng: 9/10 (25 đạo hữu đánh giá)

31 thoughts on “Thần Ưng Đế Quốc

Add Comment