Thần Y Thầy Tướng

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (F)
Tên tiếng trung: 

Tác giả: Tay Trái
Text: 
Convert: 

Ebook: ATVS

Nội dung: Cứu bộ đội đặc chủng Vương Nhất mệnh sở nam lựa chọn cuộc sống khiêm tốn, công nghệ cao gì đó, ta không hiểu, ta chỉ phát huy Hoa Hạ truyền thống quốc tuý.

Một hộp diệu thủ ngân châm, nhất bộ phong thủy xiếc miệng, một tay thất truyền cổ võ, thả xem sở nam như thế nào tung hoành bụi hoa, ánh sáng Hoa Hạ!

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Mời Đạo Hữu đánh giá Bí Kíp!

Add Comment