Thăng Hoa Yêu — Cha Và Con Gái Tình Thâm

TẢI XUỐNG
VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP

Tên khác: 
Tình trạng: Nguyên Bản (C065)
Tên tiếng trung: 昇华的爱—父女情深

Tác giả: Nanamomobubu
Nhất Điểm Hồng (点红) (ongvinvin)

Text: 
Convert: 

Ebook: Sắc Lang

Nội dung: Viết xuống quan với ta cùng với ba ba tình hình.

Trước sau do dự trọn vẹn hai năm dài đằng đẵng. Từ tiểu học năm lớp sáu XX tuổi bắt đầu cùng ba ba đã có tính tiếp xúc.

Quốc ba năm đó 15 tuổi ta cùng ba ba phát sinh tính quan hệ đến hiện tại 29 tuổi có mang 2 tháng mang thai. Cùng ba ba dài đến 16 năm ái dục sinh hoạt.

Trong đó phát sinh quá nhiều sự tình. Thậm chí trải qua tự sát bóng mờ. Bị thụ ba ba thích xem tình sắc tiểu thuyết ảnh hưởng cuối cùng quyết định đem cái này đoạn không thể cho ai biết yêu. Ghi lại xuống…

Có lẽ có một ngày ba ba hội sẽ chứng kiến. Có lẽ có một ngày con của ta hội sẽ chứng kiến. Sẽ minh bạch ta cùng ba ba yêu. Là yêu! Không chỉ là biến thái chỉ cầu dục vọng loạn luân…

(Lưu ý: Ebook có hình ảnh và nội dung nhạy cảm, đề nghị cân nhắc kỹ trước khi xem, kẻo tinh tẫn nhân vong).

Thăng Hoa Yêu — Cha Và Con Gái Tình Thâm
Xếp hạng: 7.2/10 (10 đạo hữu đánh giá)

4 thoughts on “Thăng Hoa Yêu — Cha Và Con Gái Tình Thâm

Add Comment